پایگاه توريستى مقاومت - لبنان

پايگاه مليتا

|

تصاوير

|

نـمـا

|

حكايت ها

|

اخبار ما

|

ارسال ها

|

|

عربى

|

فارسى

|

انگليسى

یپرسش و پاسخ:

   

از بیروت تا ملیتا چقدر زمان می برد؟

  حدود 80 دقیقه مداوم.
   
ساعت کاری در ملیتا؟
  از ساعت نه صبح وحتی غروب.
   
هزینه ورود هر نفر به ملیتا؟
  هر نفر  2 هزار لیره لبنانی، كودكان 1 هزار ليره لبنانى.
   
چگونه می توانم از بیروت به ملیتا بروم؟
 

بهترین راهی برای رسیدن به مليتا:بيروت (از ترمينال سفارت كويت) صيدا (ادامه ى راه به سمت زهرانى) پل حبوش (نرسيده به نبطيه) عربصاليم جرجوع عين بسوار مليتا.

   

اين پايگاه زير نظر انجمن لبنانى ميراث وگردشگرى می باشد

درباره ما

|

ارتباط با ما

|

پست

|

نشريه ها

|

خدمات ما

|

پرسش و پاسخ

|

صفحه نخست |

Mleeta Landmark © 2020