پایگاه توريستى مقاومت - لبنان

پايگاه مليتا

|

تصاوير

|

نـمـا

|

حكايت ها

|

اخبار ما

|

ارسال ها

|

|

عربى

|

فارسى

|

انگليسى

معرفی

گمليتا ومقاومت؛ حكايت عشق ومحبت ويادگاري
از زمان نخستين عقب نشيني نيروهاي اشغالگر اسراييلي در سال 1985 ميلادي (1364 شمسي) از لبنان، "مليتا" يک موقعيت استراتژيک وخط اول مقاومت اسلامي در مقابل منطقه امنيتي اشغالي که ارتش دشمن ايجاد کرده بود، به شمار مى رفت. اشغال مليتا در آن زمان، به منزله سقوط مناطق عقب ترمقاومت در روستاهاي "اقليم التفاح" ومحاصره کوه "جبل صافي" سنگر بزرگ واساسي مقاومت در آن زمان بود.
مليتا يك مدرسه ايماني وجهادي خاص بود. وبه گذرگاه مبارزان براي اجراي هزاران عمليات نظامي در داخل منطقه اشغالي تبديل شد.
مليتا داستان کوهي استوار واراده مردان قدرتمند، که با ايمان، صبر واراده آزاد آن را ايجاد کردند؛ مبارزاني که در پشت هر سنگ وشاخه هاي هر درخت، داستان يک شهيد ومجروح را به يادگار گذاشتند.
مليتا از نام اصلي منطقه گرفته شده که عبارت از کوهي است که مبارزان در طول دوره اشغال جنوب لبنان توسط اسراييل تا آزاد سازي آن در سال 2000 ميلادي (1379 شمسي) در آن مستقر شده بودند.

 

اين پايگاه زير نظر انجمن لبنانى ميراث وگردشگرى می باشد

درباره ما

|

ارتباط با ما

|

پست

|

نشريه ها

|

خدمات ما

|

پرسش و پاسخ

|

صفحه نخست |

Mleeta Landmark © 2019