پایگاه توريستى مقاومت - لبنان

پايگاه مليتا

|

تصاوير

|

نـمـا

|

حكايت ها

|

اخبار ما

|

ارسال ها

|

|

عربى

|

فارسى

|

انگليسى

لوگو

لوگوي پايگاه توريستي مليتا برگرفته از رابطه طبيعي بين زمين وآسمان است که با آميخته اي از تايپوگرافي رسم شده که نشان از زيبايي، قدرت، اعتماد وسرزندگي است. اين مفاهيم در کلمه "مليتا" به چشم مي خورد، به طوري که دونقطه آغازين، رمزي از زمين ودونقطه دوم نيز رمزي از آسمان است که پرنده دليجه سرخ رنگ بر بالاي آن نشسته است. اين پرنده، سرسخت وداراى اعتماد به نفس بسيار است، آرام نمي گيرد، شکست وعقب نشيني را نمي شناسد، گوشت آن تلخ وقابل خوردن نيست؛ درست مثل ميوه درخت بلوط که نشانه هاي آن در لوگوي مليتا وجود دارد. خطهاي منحني رو به بالا در نوشته عربي ولاتين مليتا اشاره به بلندي کوه دارد ورنگهاي خاکي آن (سبز وقهوه اي) بازتابي از رنگهاي زندگي وزمين است.
عبارت "داستان زمين براي آسمان" حاکي از نماد هويت اين طرح است، به طوري که در آن به زمين اشاره شده که داستانهاي زمينيان، قهرمانان وشهيدان را براي ساکنان آسمان نقل مي کند.
اين شعار را "مسعود نجابتي" هنرمند مبتکر ايراني طراحي نموده است.

 

اين پايگاه زير نظر انجمن لبنانى ميراث وگردشگرى می باشد

درباره ما

|

ارتباط با ما

|

پست

|

نشريه ها

|

خدمات ما

|

پرسش و پاسخ

|

صفحه نخست |

Mleeta Landmark © 2019