پایگاه توريستى مقاومت - لبنان

پايگاه مليتا

|

تصاوير

|

نـمـا

|

حكايت ها

|

اخبار ما

|

ارسال ها

|

|

عربى

|

فارسى

|

انگليسى

موقعیت جغرافیایی

يمليتا در منطقه "جبل عامل" واقع در جنوب لبنان قرار گرفته ويکي از روستاهاي اقليم التفاح است که ارتفاعات کوهستاني اطراف آن را فرا گرفته وشامل آرامگاه پيامبران، اولياء وپادشاهان دوره هاي مختلف است.
مساحت اين پايگاه توريستي شامل 60 هزار مترمربع از باغها وجنگلها وپنج هزار مترمربع زيربناست.
مليتا برخي ناهمواري ها وهمچنين شماري از حفره هاي سنگي وغارها را در بر گرفته وپوشيده از درختان بلوط است. حفاري ها در اين منطقه گواه وجود آرامگاههاي قديمي است وعلاوه بر آن، برخي سفالها وتابوتهاي باستاني در آن به دست آمده است.
منطقه مليتا در زمستان پوشيده از برف است ومه گسترده آن را در بر مي گيرد که افسون آن را چند برابر مي سازد، که اين مضاف بر زيبايي طبيعي وآب وهواي معتدل آن است.
اين منطقه شامل روستاهاي "حبوش"، "عربصاليم"، "جرجوع"، "مليخ"، "اللويزه"، "عين بوسوار" و"جباع" است.
مليتا 82 کيلومتر از بيروت و33 کيلومتر از شهر صيدا مرکز استان جنوب فاصله دارد ومسافت آن تا منطقه مرزي با سوريه به نام "المصنع" نيز 90 کيلومتر است که از طريق منطقه بقاع غربي مي گذرد. تا مرز فلسطين اشغالي نيز 45 کيلومتر فاصله دارد. ارتفاع مليتا از سطح دريا به 1060 مترمي رسد.

 

اين پايگاه زير نظر انجمن لبنانى ميراث وگردشگرى می باشد

درباره ما

|

ارتباط با ما

|

پست

|

نشريه ها

|

خدمات ما

|

پرسش و پاسخ

|

صفحه نخست |

Mleeta Landmark © 2019