پایگاه توريستى مقاومت - لبنان

پايگاه مليتا

|

تصاوير

|

نـمـا

|

حكايت ها

|

اخبار ما

|

ارسال ها

|

|

عربى

|

فارسى

|

انگليسى

منطقه طبیعی حفاظت شده ملیتا

اين پايگاه توريستي، علاوه بر ويژگي موزه اي وگردشگري آن، طبيعت حفاظت شده اي به شمار مي رود که انبوه درختان وطبيعت جذاب از هر سوي آن را فرا گرفته است.
مليتا در ايجاد توازن محيط زيست، حمايت از حيات گياهي وحيواني وتهيه پژوهشهاي زيست محيطي، ودر پاکسازي اطراف خود از اثرات تهاجم هاي اسراييلي مانند: بمب هاي خوشه اي، مواد درخشان وآلاينده، نقش موثري دارد.

 

اين پايگاه زير نظر انجمن لبنانى ميراث وگردشگرى می باشد

درباره ما

|

ارتباط با ما

|

پست

|

نشريه ها

|

خدمات ما

|

پرسش و پاسخ

|

صفحه نخست |

Mleeta Landmark © 2019