پایگاه توريستى مقاومت - لبنان

پايگاه مليتا

|

تصاوير

|

نـمـا

|

حكايت ها

|

اخبار ما

|

ارسال ها

|

|

عربى

|

فارسى

|

انگليسى

راهنمای بازدید کنندگان

راهنمای بازدید کنندگان
- با توجه به ويژگي خاص پايگاه توريستي، لطفا از پوشش مناسب استفاده فرماييد. در فصل تابستان براي جلوگيري از تابش مستقيم نور خورشيد از کلاه استفاده کنيد.
- کشيدن سيگار در داخل پايگاه توريستي به ويژه در مناطق داراي پوشش گياهي وجنگلي ممنوع است.
- از وارد کردن کالسکه کودکان به داخل منطقه جنگلي به دليل وجود ناهمواري زياد در طول مسير، خودداري نماييد.
- لطفا" نظافت را رعايت فرماييد وزباله ها را در مکانهاي ويژه آن قرار دهيد.

 

اين پايگاه زير نظر انجمن لبنانى ميراث وگردشگرى می باشد

درباره ما

|

ارتباط با ما

|

پست

|

نشريه ها

|

خدمات ما

|

پرسش و پاسخ

|

صفحه نخست |

Mleeta Landmark © 2019