پایگاه توريستى مقاومت - لبنان

پايگاه مليتا

|

تصاوير

|

نـمـا

|

حكايت ها

|

اخبار ما

|

ارسال ها

|

|

عربى

|

فارسى

|

انگليسى

خدمات ما

خدمات موجود در پروژه های رایگان به شرح زیر:

1- پارکينگ خودرو:گنجايش 250 خودرو و25 اتوبوس را دارد.

2- درمانگاه:اين درمانگاه که در داخل پايگاه توريستي قرار دارد، آماده پذيرش وارائه خدمات درماني براي بيماران است.

3- نمازخانه: گنجايش 250 نمازگزار را دارد وداراي وضوخان? ويژه مي باشد.

4- مکان های استراحت با چشم انداز طبیعی.

5- آب آشامیدنی.

6- یک گروه از راهنماهای که مسلط به زبان های: انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، فارسی، و آلمانی است.

اين پايگاه زير نظر انجمن لبنانى ميراث وگردشگرى می باشد

درباره ما

|

ارتباط با ما

|

پست

|

نشريه ها

|

خدمات ما

|

پرسش و پاسخ

|

صفحه نخست |

Mleeta Landmark © 2020