پایگاه توريستى مقاومت - لبنان

پايگاه مليتا

|

تصاوير

|

نـمـا

|

حكايت ها

|

اخبار ما

|

ارسال ها

|

|

عربى

|

فارسى

|

انگليسى

شامل داستان های واقعی هستند از مجاهدین مقاومت اسلامى لبنان در منطقه ى اشغال بوده.

 

داستان

  نويسنده

تصادف

  فواد مرعی

خدا تو را ببخشاید

  فواد مرعی

تنها برای چشمانت

  نسرین ادریس
 

اين پايگاه زير نظر انجمن لبنانى ميراث وگردشگرى می باشد

درباره ما

|

ارتباط با ما

|

پست

|

نشريه ها

|

خدمات ما

|

پرسش و پاسخ

|

صفحه نخست |

Mleeta Landmark © 2020